ЛЕТИЩЕ "КЪЛВАЧА"


 
 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

   

Летателна площадка "Кълвача" е разположена на 2,5 км югоизточно от град Казанлък и на 1,3 км от село Овощник.

Площадката е сертифицирана с Удостоверение №13 /08.06.2007 г. издадено от ГД "Гражданска Въздухоплавателна Администрация" за експлоатационна годност на летателна площадка за извършване на авиационни услуги с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5 700 кг. Location Indicator:   LBKL RWY code - 1B. ARP - N 42° 35' 10.5" Е 25° 25' 34.5"

(WGS-84).

Надморска височина: 330 m (RWY 33 - 329 m, RWY 15 - 332 m)

Размери на пистата: 600x25 m.
Designation: 33/15, 334° / 154° МАG, 338°/ 158° GЕО.
Писта грунд, наклон NS - 0.5%

 

ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗСТОЯНИЯ


Контрол на въздушния трафик -  Кула Кълвача, Честота 119.050 MHz

Зона за паркиране -  60 x 25 м, бетон.
Хангар  - 40x25 м

Летателна площадка обслужва дневни полети.

Летателна зона:

 • Хоризонтални граници: с. Черганово, с. Розови, язовир Копринка, покрайнините на град Казанлък.
 • Вертикална граница: 600 m QNH.
 • Class "G" air space


 • Казанлък             3 km
 • Стара Загора           35 km 
 • Международно летище София        230 km
 • Международно летище  Пловдив   140 km
 • Международно летище  Бургас       194 km
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ДАННИ УСЛУГИ

 • Максималната средна месечна температура на въздуха е най-висока през Юли +30°С и минималната средна месечна температура на въздуха е  -4.6°С през Януари.
 • Мъгливите дни са главно през период Октомври - Март.
 • Преобладаващи ветрове  - северозапад/  югоизток.


Летателна площадка "Кълвача" предлага следните услуги:

 • Авиационни услуги с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5 700 кг.
 • Хангар и зона за паркиране  за временен престой и съхранение на въздухоплавателни средства с 24 часова охрана.
 • Комуникации - телефон, факс, интернет.
 • Офис  и сервизни помещения.

РЕГИОНЪТ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

 • Над 500 000 души живеят и работят в радиус от 50 км от летателната площадка.
 • Уникална и много добра запазена природа, чиста околна среда, богато културно и историческо наследство, световно известен център за производство на розово масло.
 • Казанлък - един от най-важните пътни възли в България, където пътят София - Бургас пресича международният път, свързващ Румъния с Гърция и Турция.
 • Стара Загора - петият по големина индустриален град в България.

 • Организиране на спортни мероприятия;
 • Организиране на скокове с парашути;
 • Тренировъчни полети за собственици на въздухоплавателни средства;
 • Атракционни полети в региона и полети с предварително съгласуван маршрут.